consultant: begeleiding van samenwerkings- en veranderingsprocessen in de publieke gezondheidszorg bij gemeenten, GGD-en, College voor Zorgverzekeringen. Opstellen Implementatieplan Samenwerking in het Centrum voor Jeugd en Gezin, uitvoeren Klanttevredenheidsonderzoeken, opstellen Transmurale Werkafspraken MRSA.

opleider: bij de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) en TNO Kwaliteit van Leven, incompany onderwijs bij GGD-en. Maken van onderwijsmodules en studieteksten. Als hoofd Master of Public Health bij de NSPOH herontwierp ik deze opleiding tot zijn huidige vorm.

natuur en gezondheid: Ministerie Economische Zaken, ontwikkeling nascholing voor huisartsen. Provincie Noord Holland, begeleiding netwerkbijeenkomsten Groene Gezonde Leefomgeving. RVO, vooronderzoek en pilots groene wandelgroepen in de eerstelijn.

Op het gebied van gezondheidsvoorlichting was ik werkzaam als

  • hoofd Master of Public Health bij NSPOH
  • clustermanager / beleidssecretaris Jeugdgezondheidszorg bij GGD Nederland
  • onderwijskundige en opleider bij TNO-PG
  • medewerker Deskundigheidsbevordering bij Landelijk Centrum GVO (nu NIGZ)
  • coördinator Gezondheidsvoorlichting bij de GGD Midden Brabant in Tilburg
  • docent Gezondheidskunde bij HBO Verpleegkunde in Alkmaar.

Afgestudeerd als bewegingswetenschapper (Vrije Universiteit).

“Annette benaderde me zeer respectvol. Ik vond het verrassend om dat in een werksituatie mee te maken.”

medewerker bij het College voor Zorgverzekeringen