Ik begeleid samenwerkingsprocessen tussen zorg- en natuurorganisaties. Hun werkwijzen, kennis van de materie en motivatie om natuur en gezondheid te verbinden zijn zeer verschillend. Door die verschillen te erkennen en productief te maken, kan een efficiënte samenwerking ontstaan. Inzicht in het bestuurlijk-financiele krachtenveld blijkt een cruciale rol te spelen. Concrete, bruikbare materialen of training van nieuwe werkwijzen zijn soms nodig.

Ministerie Economische Zaken: vooronderzoek en pilots Nascholing Huisartsen Natuur en Gezondheid

Provincie Noord Holland: facilitator netwerkbijeenkomsten Groene Gezonde Leefomgeving

RVO -SBIR Sport en bewegen Kwetsbare groepen: vooronderzoek en procesregie groene wandelgroepen in huisartspraktijken 

“Annette weet eerder door haar stiltes dan door wat zij zegt heel goed naar boven te halen wat er aan de hand is. Haar hele houding straalt respect uit voor degene die tegenover haar zit. Ze heeft allemaal tekeningetjes en modelletjes om je denken en gedrag helder te maken. Zo plaatste zij mijn problematiek in een algemener daglicht.“

medewerker bij het College voor Zorgverzekeringen